Úlohy informačního profesionála ve velkých společnostech /Břetislav Šimral – 98 min./

Mgr. Břetislav Šimral, Ph.D. vystudoval obor informační studia a knihovnictví. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Ernst & Young. Zabývá se znalostním managementem, kvalitativními a kvantitativními výzkumy a analýzami, výzkumy kapitálu a různými projekty v oblasti Competitive Intelligence a výzkumu trhu.

Další videa: