Selhávejte bezpečně! /Jan Tichý – 34 min./

Bezpečné selhání. Jeden ze základních principů v oblasti použitelnosti. Safe fallback, graceful degradation, fault tolerance. Překvapivě je ale často opomíjen, v řadě metodik chybí a mnozí experti na použitelnost o něm moc neví nebo si jej explicitně neuvědomují. V přednášce představím bezpečné selhání v širším kontextu a demonstruji ho na praktických příkladech nejen v prostředí webu, ale i v běžném každodenním světě kolem nás…

Jan Tichý

web: www.jantichy.cz/

twitter: https://twitter.com/jantichy

linkedin: cz.linkedin.com/in/jantichy

Další videa: