Sazba versus Typografie /Robert Janák – 52 min./

Pohled na sazbu a typografii může být plný napětí a kontrastů. Zda umíme efektivně zapsat správný znak závisí na spoustu věcech, které umožňuje prostředí, ve kterém text píšeme.

  • Jak si vybrat editor pro psaní textu? Proč respektovat standard Unicode a HTML? Lze některé znaky zcela ponechat na CSS?
  • Jak nepodřídit proces sazby vizuálnímu pohledu? V době VYSIWYG aplikací je to krok dopředu nebo stranou? Jak připravovat sazbu pro tisk s ohledem na kvalitu výstupů elektronického publikování (displej, hlasový výstup)?
  • Pohledy na sazbu – požadavky sazeče a požadavky typografa. Byly obě profese byly od nepaměti zaměňovány? Lze je dnes odlišovat?
  • Kdo je to sazeč a má mít alespoň základní znalosti o html?

Další videa: