Proč svět čeká skutečná krize /Jan Korbel-54min/

Nejen webem živ je člověk. Někdy naši práci ovlivní i faktory mimo obor. Stav ekonomiky a politická situace můžou mít na váš život větší vliv, než nefunkční podpora pro CSS transform v IE.
Dovolte mi, abych vám letem světem popsal vývoj ve 20. a začátku 21. století, kterým jsme se dostali tam, kde jsme teď? Na kraji skutečné krize, ne nějakého drobného propadu v HDP.

Další videa: