Principy svobody v práci 6-10 /Tomáš Hajzler-32min/

Firma, ve které mohou lidé dělat, co je opravdu baví se od té, ve které manažeři zaměstnancům definují pracovní povinnosti, liší především v v principech, na kterých staví. Zde je deset základních principů svobody v práci.

 

    1.  Jednotlivě & společně – Když jednotlivci rozumí a berou za své to, jak připspívají k dosažení společných cílů.
    2.  Možnost volby – Když organizace podporuje každého zaměstnance k tomu, aby se sám rozhodoval.
    3.  Celistvost – Když se každý jednotlivec i organizace jako celek drží sdílených etických a morálních principů.
    4.  Decentralizace – Když se moc rozprostře do všech úrovní a částí organizace.
    5.  Reflexe a zhodnocení – Když všichni cítí potřebu průběžné zpětné vazby, potřebu se učit z minulosti.

Tomáš Hajzler

web:  www.peoplecomm.cz

twitter: https://twitter.com/TomasHajzler¨

Linkedin: cz.linkedin.com/in/tomashajzler

Další videa: