Principy svobody v práci 1-5 /Tomáš Hajzler-48min/

Firma, ve které mohou lidé dělat, co je opravdu baví se od té, ve které manažeři zaměstnancům definují pracovní povinnosti, liší především v v principech, na kterých staví. Zde je deset základních principů svobody v práci.
  1.  Smysl & vize – Když organizace a její zaměstnanci znají důvod proč jejich firma, či projekt existuje a sdílejí společný směr.
  2.  Dialog & naslouchání – Když netrváme na jedné pravdě, ale dovedeme připustit různé úhle pohledu.
  3.  Fair play & důstojnost – Když se dokážeme chovat ke každému člověku férově, tj. podle jeho zásluh.
  4.  Transparentnost – Když myšlenky volně plynou a informace sdílíme svobodně a zodpovědně.
  5.  Zodpovědnost – Když je každý člověk i organizace jako celek zodpovědný jeden druhému i společnosti za své chování.

Tomáš Hajzler

web:  www.peoplecomm.cz
twitter: https://twitter.com/TomasHajzler¨

Linkedin: cz.linkedin.com/in/tomashajzler

Další videa: