Novinky v Google Analytics /Peter Hutta, Jan Zdarsa – 42 min./

Informace získané z Google Analytics budou tak kvalitní, jak kvalitní vstupní data do Google Analytics nasbíráte. V další části se dozvíte o důležitosti segmentaci dat spolu s konkrétními příklady, na které navazují praktické příklady využití novinek v Google Analytics. Přednáška je zakončena částí věnující se atribuci, přesněji jednotlivými přehledy Multi-channel funnels.

Další videa: