Náš šablonovací systém /Štěpán Škrob/

Štěpán Škrob přednáší na ČVUT o tom co je to vůbec šablonovací systém. O jeho technickém řešení. Jsou zde přidány i praktické ukázky z jeho použití na web serveru.

Přednášku si také můžete stáhnout zde

* Přednáška je z roku 2006

Další videa: