Úvod do webdesignu /Jan Řezáč-70min/

Jan Řezáč přednáší o nutnosti sebevzdělávání v oblasti webdesignu a o jeho prolínání s ostatními obory.

 

 

 

 

 

Jan Řezáč

twitter: https://twitter.com/janrezac

web: www.filosof.biz/

 

O Kisku

web: kisk.phil.muni.cz/

Facebook: cs-cz.facebook.com/KISK.FF.MU

 

Další videa: