Jak získat odpovědi na mé otázky a dosáhnout tak úspěchu? /Ondřej Coufalík – 43 min./

Přednáška Ondřeje Coufalíka o tom jak si jednoduše udržet zákazníka. Myslíte, že jako začínající firma s omezenými prostředky můžete vůbec zjistit co zákazníci a trhy chtějí. Zda Vám mohou vlastní zákazníci pomoci se zlepšit v tom co děláte.

Další videa: