Jak by měl eshop nakládat s osobními údaji /Miloš Snytr – 65 min./

..a co dělat když porušuje zákon – Miloš Snytr (ÚOOÚ). Další přednáška ze dne otevřených dveří, kterou si pro nás připřavila společnost.

Další videa: