Jaderná energie včera dnes a zítra /Dana Drábová – 89 min./

Přednáška od Dany Drábové na téma: Jaderná energie včera dnes a zítra. Energie je základem života a civilizace. Naše společnost je na energii závislá. Bez ní bychom neměli pitnou vodu, dostatek potravin, tepla, informací, atd. Jaká je budoucnost světové energetiky? Dokážeme zajistit dostatek energie narůstajícímu počtu obyvatelstva? Jak máme energii získávat? Co pro nás znamenají fosilní paliva? Jaký význam mají a v budoucnosti budou mít obnovitelné zdroje (biomasa, energie vody, větru).

Další videa: