Daleko za hranicí jQuery /Daniel Steigerwald – 43 min./

Daniel Steigerwald  a jeho přednáška. Oživit pomocí Javascriptu statické stránky je hračka, ale napsat větší aplikaci může být problém. Knihovna jQuery, jenž stála u počátků ajaxového boomu, je dnes již pouhým střípkem v mozaice technik a nástrojů pro vývoj RIA aplikací. Co vše je dobré znát, a co pro nás Javascriptová evoluce ještě chystá, bude obsahem přednášky Daniela Steigerwalda.. a na konci se dozvíte co dokáže zabít Javascript

Další videa: