Budoucí podoba IT průmyslu v době cloud computing /Jiří Donát/

Přednáška přednesená na Fakultě informačních technologií ČVUT 5. října 2011 volně navazuje na přednášku Změna obchodního modelu IT průmyslu (youtu.be/VHz3z878V5I)

Prezentovaný materiál v ppt: http://goo.gl/IM0d8

Agenda:
Tři etapy vývoje IT průmyslu: Éra sálových počítačů, éra PC, éra spotřební elektroniky
Alternativní pohled: Éra před komerčním sw, éra komerčního sw, éra cloudu
Zánik obchodního modelu založeného na komerčním software a důvody, proč se tak stane
V čem je přechod do cloudu podobný přechodu do doby PC?
Vertikální uspořádání IT průmyslu v době sálových počítačů
Horizontální uspořádání IT průmyslu v době PC
Diskuse podoby IT průmyslu v době Cloud computing a nové role dnešních hráčů

Další videa: